การทำบ้านดินพอเพียง รุ่นที่ 8

   เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านหลักสูตรอบรมเข้มข้น แบบมืออาชีพ ในหลักสูตรการทำบ้านดินพอเพียง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 8 วันเสารที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 (หลักสูตร 1 วัน) ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

รายละเอียดกิจกรรม >>คลิก<<

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

621