ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

   สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด >>คลิก<<

607