ตามรอยพ่อ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ, โรงเรียนวัดวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท , โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และบริษัทอยุธยา แอปปิทอล เชอร์วิส จำกัด เรียนรู้ในรูปแบบทั้งภายในอาคาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “ชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” รับรู้สถานการณ์ของเมล็ดพันธุ์ที่ประสบภาวะใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก และช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมด้วยวิธีง่ายๆตามวิถีชีวิตตนเอง ตามด้วยเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ” เรียนรู้วิถีแห่งแม่น้ำ ผู้ให้กำเนิน และหล่อเลี้ยงทุกชีวิต สนุก ได้ความรู้ ผ่านบรรยากาศสมจริงกับการชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 4 มิติ 270 องศา เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง ผ่านการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิม สัมผัสถึงความยากลำบากของอาชีพชาวนา การเปลี่ยนแปลงด้วยการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาเกษตรไทย สู่การทำนาในรูปแบบนาโยนกล้า ที่สร้างความสนุก และตื่นเต้น สำหรับเด็กๆนั้น เรียนรู้และลงมือสร้างแหล่งอาหารให้กับตนเองด้วยการเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน ส่งท้ายความประทับใจด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “ทรัพย์ดิน สินน้ำ” “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส”” 

215