กศน. ศรีราชา ร่วมสืบทอดพระราชปณิธาน

    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผ่านกระบวนการ “สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง” ชมนิทรรศการภายใน“พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรู้ถึงสถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์นานาชนิด สร้างความตระหนักร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรม ผ่านแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมของแต่ละภูมิภาค ลงมือปฏิบัติ “ขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่น” วิธีการทำง่าย ไม่ซับซ้อน และยังมีอัตราการรอดสูง ส่งท้ายความสนุก สร้างประทับใจมิรู้ลืม เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมหาคำตอบ เหตุใดพิพิธภัณฑ์หลังนี้ถึงมีชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” ผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา””” 

248