แสดงความยินดีอาจารย์อดิศร พวงชมพู

   ผอ.พกฉ. นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์อดิศร พวงชมพู ในพิธีรับรางวัลสันติประชาธรรม สำหรับผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งความพิเศษในปีนี้ คือ นอกจากมอบรางวัลให้ บุคคลที่เป็นแบบอย่างแก่นักพัฒนาและบุคคลในสังคม ยังเป็นปีแรก ที่มีการมอบรางวัลให้กับข้าราชการและนักธุรกิจด้วย เพราะนอกจาก อาจารย์อดิศร พวงชมภู จะเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าแตงโมแล้วนั้น ยังเป็นประธานโครงการทำนา 1 ไร่ 1 แสน ที่ร่วมขับเคลื่อนร่วมกับ พกฉ. ที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองความ 

183