“ครุศาสตร์ จุฬาฯ” เยี่ยมชมพกฉ.

    วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 อาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 200 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เรียนรู้ผ่านหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดทั้งวัน สุข สนุกเต็มที่กับการเรียนรู้ที่ชัดเจน ลงมือปฏิบัติได้จริง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาทิ บ้านดิน บ้านฟาง, เกษตรพอเพียงเมือง และ1 ไร่พอเพียง เรียนรู้ทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติที่สร้างความสนุก ตื่นเต้น กับประสบการณ์ที่พลาดไม่ได้ ผ่านกิจกรรม“การทำนา” ลงมือทำนาในรูปแบบทั้งนาดำ และนาโยนกล้า เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ศึกษาคุณค่า ความหมายและความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียงที่ทันสมัยผ่าน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วยเกมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” ตื่นตา ตื่นใจ ทะลุจอกับภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องใหม่ล่าสุด “คิดถึงพ่อ…มิลืมเลือน” สร้างความตระหนัก จุดประกายความคิดให้นักศึกษานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ภาคการเกษตรที่ได้รับไปปรับ ประยุกต์ใช้ใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามวิถีชีวิตแห่งตน” ””” 

663