ชาวอุดรธานี อบรมเข้มข้น

   วันนี้ ( 28 มีนาคม 2561) คณะเจ้าหน้าที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ 140 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ กว่า 12 ตำบล เข้าร่วมโครงการหลักสูตร “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน) เรียนรู้หลักสูตรแบบเข้มข้น 3 วัน 2 คืน เรียนรู้ชัด ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในสถานที่จริง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำความรู้ที่ได้รับสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวิถีแห่งตน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี

273