รดน้ำและขอพร

   วันนี้ 9 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารพกฉ. นำโดยนางสาวสมพิศ วงค์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมคณะผู้บริหารพกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้ารดน้ำและขอพร โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 2 ท่าน นายวิวัฒน์ ศัลยกำจร นายลักษณ์ วจนานวัช และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

446