เที่ยวมหกรรม ตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม

   ภาพของผู้คนมากหน้าหลายตาที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามและสานต่อศาสตร์พระราชา ในงานมหกรรมตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มหันมาให้ความสนใจกับภาคการเกษตรและภูมิปัญญาพื้นบ้านกันมากขึ้น”องค์ความรู้ด้านการเกษตรดีๆ มากมาย ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ คัดสรรค์นำมาให้ผู้ที่สนใจและมีใจรักการทำเกษตรปลอดสารเคมีได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับปราชญ์เกษตรผู้เดินตามรอยพ่อ ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมใจสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ แม้โลกจะเปลี่ยแปลงไปแต่ความดีงามของประเพณีไทยยังคงอยู่ สวย เก๋ สไตล์ไทย กับการแต่งชุดไทยมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ชมนิทรรศการการของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั้ง 4 ภาค ที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดงให้เห็นถึงวิถีการอยู่ การกินที่ยั่งยืน และเกื้อกลูกับสิ่งแวดล้อม ช้อปสินค้าแปรรูปจากธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยหลากหลายในราคาสบายกระเป๋า จากเจ้าของสวนที่พร้อมใจกันคัดสรรค์สินค้าดี มีคุณภาพ มาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานกันอย่างจุใจ พบกับตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน เดือนหน้าพบกันในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "Happy life by เกษตร" ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. .......แล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ

526