ลงมือปฏิบัติเกษตรแก้มลิง

   พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร ในวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 ผ่านหลักสูตร“การเกษตรแก้มลิง” เรียนรู้การทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง เหมาะอย่างยิ่งกับ“ชีวิตคนเมือง” ตอบโจทย์การทำการเกษตรในพื้นที่จำกัด ดูแลง่าย โดยอาศัยหลักการของน้ำใต้ดิน เหมาะกับการทำการเกษตรในช่วงฤดูร้อน รดน้ำครั้งเดียวก็ทำให้ต้นไม้อยู่ได้นานเกือบ 2 อาทิตย์ เรียนรู้ทั้งเทคนิคการปลูก การดูแล ความรู้ที่ได้รับสามารถต่อยอดโดยการประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชชนิดอื่นได้อีก พิเศษกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ฟังเสียงสัตว์ป่านานาชนิด แอบซุ่มดูสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่มากินลูกไทร ด้วยการนำเสนอผ่านโฮโลแกรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตื่นตา ตื่นใจ กับภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส 1 ใน 6 ภาพยนตร์ 3 มิติ ที่ได้รับความสนใจที่สุด”

247