สร้างสุขจากการเรียนรู้วิถีเกษตร

   เต็มอิ่มกับบรรยากาศความคึกคักของคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการทำเกษตรภายในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "Happy life by เกษตร" ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สะท้อนให้หลายๆ คนได้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจอยากพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เป็นได้มากกว่าอาชีพทางเลือกของคนรุ่นหนุ่มสาว ร่วมเรียนรู้หลักสูตรวิชาของแผ่นดินผ่านเกษตรกรผู้มากความสามารถที่เดินทางมาส่งต่อองค์ความรู้ดีๆ หลากหลายแขนงให้กับผู้ที่สนใจศาสตร์ของพระราชา ผ้าฝ้ายย้อมคราม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ความงานของสีย้อมผ้าที่ได้จากธรรมชาติ ลวดลายบนผื้นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ นานาสายพันธุ์ จากสวนเกษตรหลังบ้านของเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้ที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพได้เลือกซื้อกลับบ้านกันอย่างจุใจ ยังมีองค์ความรู้อีกมากมายที่ยังรอให้ผู้ที่รักการเรียนรู้ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับปราชญ์เกษตรผู้เดินตามศาสตร์พระราชาในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "Happy life by เกษตร" ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 อีก 1 วัน...

336