เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

   ผ่านไปแล้วกับงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง " Happy life by เกษตร" ที่จัดขึ้นในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้คนที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เรื่องราวของการทำเกษตรแบบผสมผสานได้มาเก็บเกี่ยวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ จากเกษตรกรต้นแบบ ต้นแบบของการทำเกษตรผสมผสานพึ่งตนเอง ที่เริ่มจากการลองผิดลองถูกจนพบกับแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืน และส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ยังอยู่คู่กับชุมชน ชมผลิตภัณฑ์จากพืชมหัศจรรย์ "หญ้าแฝก" พืชที่เป็นได้มากกว่าวัชพืช เพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน สินค้าทางการเกษตรหลากหลาย ผลไม้สดจากสวน อาหารพื้นถิ่นแสนอร่อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปครบครัน ที่เกษตรกรคัดสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่ อนำมาจำหน่ายให้ผู้ที่มาเดินเที่ยวงานในราคาย่อมเยาว์ ต้นเดือนหน้ากลับมาพบกันใหม่ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 2018 "Agri museum Expo" รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ตังแต่เวลา 08.00-20.00 น. เตรียมมาพบกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 30 แห่ง

406