อบต.กมลา ภูเก็ต

   วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต นำโดยผู้นำกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี เลือกหลักสูตรการเรียนรู้ “ตามรอยพ่อ” ชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม สนุกสนาน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่น สะท้อนเรื่องการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ตามรอยพ่อผ่านนิทรรศการหลักการทรงงาน 23 ข้อ สู่การน้อมนำไปใช้เป็นแนวแสงนำทางในการดำเนินชีวิต นิทรรศการพระราชพิธีในวิถีเกษตรไทย ความสำคัญของพระราชพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร มาถึงพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พลาดไม่ได้กับการซื้อผักอินทรีย์ ทุกขั้นตอนการปลูกดูแลด้วยความรัก ใส่ใจในคุณภาพเพื่อให้ทุกท่านได้ทานผักที่นอกจากจะสัมผัสถึงความกรอบ หวาน อร่อยยังมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอน

395