โครงการ ILEA-Bangkok

   วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมด้วยนางสาวนลินี กังศิริกุล และเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี นำโดยพันตำรวจเอกกิตติภณ แก้วอัมพร ผู้กำกับการฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับการฝ่ายกิจการนักศึกษา โครงการฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA-Bangkok) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร (combatting) Trafficking in persons course : session 9 โดยมีผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอัยการจาก 11 ประเทศอาเซียน เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ด้านการเกษตร โดยนั่งรถรางเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราผ่านนิทรรศการพระราชพิธีในวิถีเกษตร น้อมนำคำพ่อสอน เกษตรถิ่นไทย ตลาดเก่าชาวเกษตร ซึมซับความประทับใจเรื่องราวพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถตลอดระยะเวลาการทรงงานกว่า 70 ปี ผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”

335