อบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ ก.ย. 61

อบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ ประจำเดือนกันยายน 2561 เรียนจริง รู้จริง ทำได้จริง เรียนจบรับอุปกรณ์กลับบ้านไปเลย ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สมัครและสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-0885, 086-901-4638, 087-359-7171

1,061