เกษตรสวนทาง

   ทำเกษตรสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้..พบกับอาจารย์​ทอง ธรรมดา กับองค์ความรู้การทำเกษตร​ตามหลักทฤษฎี​ใหม่ในหลักสูตร​การอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ เกษตรสวนทาง เพิ่มรายได้ เรียนรู้การจัดการพื้นที่ การวางแผนการทำเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากร พร้อมกับฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์​ไม้ผลสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี สมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-529-2212-13, ​086-901-4638​ , 065-640-5915

669