วันดินโลก 2018

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงานวันดินโลก ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา รำลึกพระเกียรติคุณในหลวง ร.9 และเชิญร่วมชม“นิทรรศการมีชีวิต ศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาดิน 4 ภาค” ในงานมหกรรมวันดินโลกปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

1,040