ประกวดวาดภาพ

 ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เนื่องในงาน “วันดินโลก ปี 2561” เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 พ.ย. 61 ตัดสินผู้ชนะในวันที่ 6 ธ.ค. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี

548