หลักสูตรใหม่ รวดเร็วทันใจ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี เชิญชวนคนรุ่นใหม่ สืบสานศาสตร์พระราชา เข้าค่าย“ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” เรียนรู้แบบหมู่คณะเพียง 2 คืน 3 วัน เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ในหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่า และคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร”

หลายคนใฝ่ฝันอยาก ทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด แต่ไม่มีความรู้ ไม่มีพื้นฐานเลย โอกาสดีๆสำหรับทุกคนมาถึงแล้ว พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดค่ายการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน) ซึ่งเป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่ประยุกต์จากหลักสูตรเดิมใช้ระยะเวลาเรียนรู้กว่า 5 เดือน เป็น 3 วัน หลักสูตรระยะสั้นตอบโจทย์สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์ แต่ไม่มีเวลาโดยตลอด 3 วัน เรียนรู้อย่างเต็มที่ด้วยทฤษฎีสู่การปฏิบัติ อาทิ เรียนรู้ทฤษฎีเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน พลังสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ด้วยสูตรลับเฉพาะของค่ายเรียนรู้นี้เท่านั้น การบริหารจัดการแปลงนาขนาดเล็กให้เหมาะสม ปรับปรุงดินลงมือปฏิบัติการระเบิดหน้าดิน ลดต้นทุนการผลิตสร้างแพลงก์ตอนเป็นอาหารปลา ลงมือปฏิบัติการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท เรียนรู้การคัดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือ เรียนรู้การสร้างเครื่องแพ็คข้าวสุญญากาศการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อปลดหนี้ ตกตะกอนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

ค่ายเรียนรู้ 2 คืน 3 วัน ราคาเพียงคนละ 3,500 บาท เท่านั้น ราคาดังกล่าวรวมค่าวิทยากร ค่าหลักสูตร ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ฯลฯ แพ็คกระเป๋า ยกก๊วน ชวนเพื่อนมาเรียนรู้ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 094 – 649-2333 , 087-359-7171 หรือ 0-2529-2212 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร

5,860