พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ออกรายการ NBT มีคำตอบ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย ร่วมออกรายการ NBT มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำ และเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ รับประทานอาหารสุขภาพ สินค้าแปรรูปจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯในราคาเป็นกันเอง แต่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน 

ติดต่อสอบถามโทร 02-529-2212 หรือ 087-359-7171 เดินทางสะดวกพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร

1,134