พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ออกรายการ Rama Square

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี แหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนในครอบครัว นอกจากนิทรรศการในตัวอาคารกว่า 5 อาคาร ยังมีเส้นทางการนำชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอีกด้วย นายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ Rama Square ประเด็นของเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ อาทิ การทำนา 1 ไร่ 1 แสน ,เกษตรเมือง ,การปลูกผักบนพื้นปูน รวมถึงกิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ แรกของต้นเดือน “…ผมมองว่าเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์เชื่อมโยงกับหลักการทรงงาน 23 ข้อ เช่น การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ สมมุติเราจะปลูกผักสลัด เราต้องรู้จักมันก่อน ทั้งอายุ เอาไปทำอะไรได้บ้าง ศัตรูของมันคืออะไร ชอบดินแบบไหน ถ้าเราศึกษาอย่างเป็นระบบเราทำอะไรก็จะสำเร็จ… ถ้าสังคมโดยรวมเราช่วยกันทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ผมมองว่าประเทศชาติจะเข้มแข็งมากขึ้น เริ่มจากเล็กน้อย ขยายจนสู่ระดับประเทศ ประเทศชาติของเราก็จะไปรอด” สัมภาษณ์ในรายการ Rama Square ช่วง Better To Know ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ เดินทางสะดวกพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ติดต่อสอบถามโทร 02-529-2212 หรือ 087-359-7171

1,528