ร่วมแถลงข่าว ปิดเทอมสร้างสรรค์

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยวัฒน์ เทพทวี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ "อัศจรรย์วันว่าง" โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สำหรับกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ "อัศจรรย์วันว่าง" จัดขึ้นโดย สสส. และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกกลุ่มได้ใช้โอกาสช่วงวันว่างและปิดเทอม ในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ปลดปล่อยศักยภาพ ค้นหาแววในการทำงาน ตลอดจนความสุขในการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมในมิติสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา พร้อมทั้งเปิดโลกการเรียนรู้ เพื่อเป็นช่องทางให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าถึงกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่สนใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ เทพทวี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ ได้ร่วมสัมมนาและกล่าวเชิญชวนผู้ที่มาร่วมงาน ใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์​กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ฯ ที่พิพิธภัณฑ์​เกษตร​ฯ​ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานของตนมาเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงในช่วงสุดสัปดาห์​ และกิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจ​พอเพียง​ ที่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตร​ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์​แรกต้นเดือนของทุกเดือน

144