การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 >>คลิก<<

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 >>คลิก<<

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 >>คลิก<<

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563 >>คลิก<<

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563 >>คลิก<<

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน >>คลิก<<

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 >>คลิก<<

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน >>คลิก<<

717