ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

เสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน ตลาดนัดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

7,864