ห้องประชุม

ห้องประชุม-สัมมนา จำนวนคน อัตรา/วัน อัตรา/ครึ่งวัน อัตรา/ชม. นอกเวลา หมายเหตุ
เรือนพัก 2 ห้องภูมิปัญญา 50 คน 5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท  
เรือนไทย ห้องวิชาของแผ่นดิน 1 50 คน 5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท  
เรือนไทย ห้องวิชาของแผ่นดิน 2 50 คน 5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท  
ศาลาบ้านนอก 50 คน 5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท  
ศาลาเพียงดิน 120 คน 5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท  
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 5 ห้องเล็ก 100 คน 8,000 บาท 5,000 บาท 1,200 บาท  
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 5 ห้องใหญ่ 500 คน 25,000 บาท 15,000 บาท 3,500 บาท  
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 8 ชั้น 2 150 คน 10,000 บาท 8,000 บาท 1,500 บาท  
1,690