กิจกรรม

บริการเข้าชม

บริการเข้าชม วันอังคาร-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 09.00 - 12.00 และเวลา 13.00 - 16.00 น.
ปิดบริการเข้าชม วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์