พิพิธภัณฑ์ของเรา

12075f

พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร มาดูพาวิเลี่ยน ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ร้านกินอยู่ดี

รายละเอียด
0950272

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ

จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของแม่น้ำ น้ำที่เปรียบเสมือนแม่ผู้ให้ชีวิต เพราะทุกชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีต้นกำเนิดเกิดขึ้นจากน้ำ ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย ล้วนส่งผลกระทบและมีความสำคัญสำหรับทุกชีวิต

รายละเอียด
product3

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม

จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของพันธุกรรมพืช เพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญ ที่สะท้อนความ หลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์ มากมาย และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 

รายละเอียด
product4

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร

จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะพาให้ทุกท่านได้รู้จักเรื่องราวของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในฐานะที่เราเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็ก เป็นสิ่งมีชีวิต 1 ใน 2,000,000 ชนิด ที่ถูกค้นพบแล้ว

รายละเอียด
product5

พระราชพิธีในวิถีเกษตร

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก และได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2479 และต่อมา พ.ศ.2503

รายละเอียด

    ผู้นำแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณท้องถิ่นแห่งเทือกเขา
ภูพาน ด้านการจัดกิจกรรม “ยกป่าภูพานมาไว้ที่สวน” คือ 
การเอาพืชพรรณท้องถิ่นที่อยู่ ในเขตอุทยานภูพานมาปลูก
ไว้ที่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนไม่ต้องขึ้นไปทำลายพืชอาหาร
ในเขตอุทยานดังคำขวัญของเครือข่ายอินแปงที่ว่า “ภูพานคือชีวิต มวลมิตรคือพลัง พึ่งตนเองคือความหวัง อินแปงเพื่อชุมชน”

_____

นายธวัชชัย กุณวงษ์ จ.สกลนคร เครือข่ายอินแปง

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >

ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง

       ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นทุกเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน เป็นตลาดนัดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน เพื่อจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

         

สมัครเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรม

2021-11-30

  • วันที่
  • กิจกรรม
  • สถานะผู้เข้าร่วม