ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ถึง
 • ชื่อ
 • ประเภท
 • วันที่ประกาศ
 • วันที่สิ้นสุด
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • โหลดเอกสาร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง จำนวน 1 งาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 19-Feb-2564
 • 19-Feb-2564
 • 2
 • ใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 41 รายการ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 15-Feb-2564
 • 15-Feb-2564
 • 2
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำงานด้านจัดอาหาร จำหน่ายอาหาร ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย
 • หนังสือข้อตกลง
 • 08-Feb-2564
 • 08-Feb-2564
 • 1
 • หนังสือข้อตกลงจ้างปรับปรุงห้องพักอาคารเรือนพักอาศัย อาคาร 2 จำนวน 1 งาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 04-Feb-2564
 • 04-Feb-2564
 • 0
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 41 รายการ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 04-Feb-2564
 • 04-Feb-2564
 • 0
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 29-Jan-2564
 • 29-Jan-2564
 • 3
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 29-Jan-2564
 • 29-Jan-2564
 • 3
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 งบประมาณปี 2564
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 29-Jan-2564
 • 29-Jan-2564
 • 2
 • ข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ราย
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 29-Jan-2564
 • 29-Jan-2564
 • 1
 • หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ราย
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • 29-Jan-2564
 • 29-Jan-2564
 • 0