รับสมัคร

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพกฉได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

 • ชื่องาน
 • ตำแหน่ง
 • ประเภทงาน
 • วันที่ลงประกาศ
 • จำนวนผู้เข้าชม
 • เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
 • เจ้าหน้าที่ดูแลฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้
 • สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
 • จ้างเหมาบริการ
 • 28-Jan-2564
 • 15