ตะลุยเกษตรนอกห้องเรียน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

17 ม.ค. 66 10

    วันที่ 17 มกราคม 2566 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยินดีต้อนรับเหล่าน้องๆนักเรียนวัยใสจากโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จ.สระบุรี และโรงเรียนหอวัง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการบรรจุใหม่จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กทม. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พร้อมด้วยกิจกรรมลงมือปฏิบัติ อาทิ ลงมือปฏิบัติปลูกผักคอนโด ลงมือปฏิบัติเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสุข สนุก เรียนรู้ชัด และปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังเกิดเป็นแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดในการทำการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเองในอนาคตอีกด้วย

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด☎️ 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212