ตามรอยพ่อ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร

19 ม.ค. 66 10

วันที่ 19 มกราคม 2566 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี และโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เข้าร่วมเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร ผ่านหลักสูตรตามรอยพ่อ โดยเลือกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตื่นตา ตื่นใจทะลุมิติกับภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ที่ทั้งสนุก พร้อมด้วยการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิดเลือกเป็นกิจกรรมรากฐานแห่งความมั่นคง ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาถ่ายทอดผ่านการเล่นเกมที่แฝงด้วยหลักการ และแนวคิดแห่งการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 


หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด☎️ 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212