ตามรอยพ่อ ไปกับโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี

11 ส.ค. 65 12

    วันที่ 11 สิงหาคม 2565 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับพี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี เข้าเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ผ่านหลักสูตร ตามรอยพ่อ เรียนรู้แบบเจาะลึกไปกับพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา โซนนวัตกรรมเกษตร ตลาดเก่าชาวเกษตร ฯลฯ รับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง แผ่นดินของเรา และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด แม่น้ำรวมใจ ที่คณะจะต้องวางแผน ร่วมกันฝ่าภารกิจที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและความคิด

     หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event หรือสอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum