พกฉ.เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 พ.ค. 65 12

        วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายอร่าม  แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แทนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก และพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา และร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน ( พระปางคันธารราษฎร์ ) ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคู่หาบทอง-หาบเงิน และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์