พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนา "ศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ"

27 ก.ค. 65 25


สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายและขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ" ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

-Onsite ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี 

- Online รับชมบรรยากาศสดผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตร

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทาง https://bit.ly/3PYCm4l

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 529 2212 , 093 414 5642