พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์เกษตร”

7 พ.ค. 65 17

        พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์เกษตร” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พบกับองค์ความรู้ ด้านการเกษตร พันธุกรรมข้าวสายพันธุ์พื้นบ้าน พร้อมการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป จุใจ กับตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในราคามิตรภาพ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี หรือรับชมภาพบรรยากาศงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 

        พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์เกษตรเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรไทยพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพันธุกรรมข้าวท้องถิ่นและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรม ครั้งแรกกับการนำพันธุ์ข้าวเก่าแก่และหายาก กว่า 66 สายพันธุ์ อาทิ ข้าวเล้าแตก ข้าวหอมนาคา ข้าวไร่ และอีกมากมาย นำมาให้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ และเกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน กระผมขอเชิญชวนประชาชนเยาวชนที่สนใจด้านการเกษตรร่วมเรียนรู้ สืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนต่อไป” 

        ภายในงานจัดเต็มอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กว่า 8 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรสายพันธุ์ข้าวและการแปรรูป โดยอาจารย์ จรังศรี มาดีสุขสถิตย์ หลักสูตรการทำข้าวหมาก โดยอาจารย์สุธีรา แฟงชัยภูมิ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ หลักสูตรนวัตกรรมการทำนาประหยัดต้นทุน โดยอาจารย์เชาว์วัช หนูทอง วิศวกรชาวนาแห่งละโว้ธานี จ.ลพบุรี หลักสูตรสบู่ธรรมชาติจากข้าว โดยอาจารย์สุพัตรา อุตสาหะ และหลักสูตรการทำหัวเชื้อ EM ใช้เอง โดยอาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา จ.นครปฐม โดยเปิดให้เรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องอบรมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งจำกัดผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คนต่อวิชา และสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

        ชม ช้อป จุใจ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ กว่า 100 ร้านค้า ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป และพลาดไม่ได้กับเมนูจากผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมด้วยเมนูพิเศษมะม่วงบ่ายโบก ตำรับข้าวเหนียวมะม่วงฉบับลูกอีสาน โดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ 

        ด้านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พร้อมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติให้เข้าชมในราคาพิเศษ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum ไปกับ 4 พื้นที่การเรียนรู้พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลภายในงาน 

        เอาใจคนรักต้นไม้ ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นบ้านกับกิจกรรมเพาะ แจก แลก เปลี่ยน (เปลี่ยนขยะให้เป็นภาชนะ) นำมาใส่กล้าไม้กลับไปปลูกที่บ้านได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มสีสันและความสนุกด้วยเกมปาโป่ง ยิงปืน ระบายสีตุ๊กตา ที่ ลานกิจกรรมหรรษา เรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

        ถูกใจ สาย content กับกิจกรรมคลิปไหน ถูกใจ ได้แชร์ ชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมถ่ายวิดีโอบรรยากาศภายในงาน โพสต์คลิปลง Facebook หรือ Tiktok และติด #พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แลกรับของที่ระลึกสุดคูล รุ่น Limited edition 

        ทั้งนี้ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล กล่าวทิ้งท้ายว่า “การจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยผู้เข้าเยี่ยมชมงานต้องแสดงผลการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง และผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ด้วย Application ไทยชนะหรือสมุดสำหรับลงทะเบียน ร่วมกันรับผิดชอบส่วนตัว ดูแลส่วนรวมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและบุคคลใกล้ชิด” 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ