พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สานต่องานอนุรักษ์พันธุกรรม

2 เม.ย. 64 22

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์ทรัพยากรไทย” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้งานนิทรรศการหมุนเวียนฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล เปิดเผยว่า “การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์ทรัพยากรไทย” ในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศไทย และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานงานอนุรักษ์พันธุกรรม และทรงเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากร พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ในฐานะหน่วยงานสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯขอเชิญชวนพี่น้อ'ประชาชน ร่วมแรง ร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนทุกคนในประเทศได้รู้ปลูก รู้กิน รู้ใช้ รู้อนุรักษ์ รู้พัฒนาคุณค่าความหลากหลายในทรัพยากรไทยต่อไป ดังพระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน”

ด้านนางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานในครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกน แอพลิเคชันไทยชนะ และขอให้ผู้ร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ ผู้มาร่วมงาน”

เปิดให้เข้าชมฟรี! พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่า และความหลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า และประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมอบรมด้วยตัวเองทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯก็มีจัดอบรมวิชาของแผ่นดินผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจ