พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดเสวนา "นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง : ต่อยอดอย่างไร"

24 พ.ค. 65 20

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานรับฟังเสวนาในหัวข้อ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง : ต่อยอดอย่างไร ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี การจัดเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำมาต่อยอด ทั้งการใช้งาน แปรรูป เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา  รับชมทั้งทางออนไซต์ ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือรับชมผ่านทางออนไลนทาง Application Zoom และ Facebook/ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  

       โดยรายละเอียดของการเสวนาในครั้งนี้ ช่วงเช้าผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้แนวคิดตั้งแต่ ความสำคัญของการจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการจัดการนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบต่างๆ การเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตร แนวคิดการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่ง (Logistic) รวมถึงรูปแบบการทำการตลาดออนไลน์  สำหรับช่วงบ่ายเรียนรู้เรื่องราวการทำการเกษตร จากเกษตรกรมืออาชีพ ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง  อาทิ นวัตกรรมการปลูกผลไม้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19  การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำในการทำการเกษตรในปัจจุบัน