พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1

20 พ.ค. 65 7

        วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวสมพิศ  วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์  ปานผดุง เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายจรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี เป็นประธานและให้เกียรติกล่าวปัจฉิมโอวาทในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมหม่อมหลวงชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี