ผู้อำนวยการ พกฉ. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูษณพาส ราชวัลลภ” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

3 ส.ค. 65 27

        วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี สายโย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ เข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูษณพาส ราชวัลลภ” นิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องแบบทหารสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7  ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เข้าร่วมงาน โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารต้อนรับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี