พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับคณะจากกรมการเงินทหารอากาศ เรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์

20 ม.ค. 66 14

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายพัฒนา ให้การต้อนรับ คณะนายทหาร จากกรมการเงินทหารอากาศ จำนวน 35 นาย เข้าเรียนรู้พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี  

โดยทางคณะ รับชมผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร เกษตรสร้างสรรค์ เรียนรู้กันตั้งแต่ พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านฐานการเรียนรู้ตลาดเก่าชาวเกษตร เรื่องราวของวิถีชีวิต ของชาวเกษตรเมื่อครั้งในอดีต พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส เรื่องราวจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ วิถีเกษตรไทย 4 ภาค เรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ เกษตรกรไทย จากทั้ง 4 ภาค และปิดท้ายด้วยการลงมือฝึกปฏิบัติการปลูกผักบนพื้นปูน 

หน่วยงานใดสนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212