พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับคณะจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

18 พ.ย. 65 4

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวกอบกุล  กาญจนาลัย รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ปทุมธานี พร้อมร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานบริการ และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนร่วมกัน

ทั้งนี้ ทางคณะได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านนิทรรศการในหลวงของปวงชน รับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง คิดถึงมิลืมเลือน ภาพยนตร์เพลงที่สะท้อนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่าน 4 อุปกรณ์ทรงงานคู่พระวรกาย และเข้าชม พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุ์กรรม พิพิธภัณฑ์ดินดล และปิดท้ายด้วยการรับชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโซน เกษตรพอเพียงเมือง และ 1 ไร่ พอเพียง ก่อนเดินทางกลับ