มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนรู้ผ่านหลักสูตร ตามรอยพ่อ รับปีใหม่ 2565

5 ม.ค. 65 5

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี ต้อนรับผู้เข้าชมจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมขมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผ่านหลักสูตร 1 “ตามรอยพ่อ” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 โดยรับชมและเรียนรู้ผ่าน พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา รับชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา รับชม พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง บ้านดินบ้านฟาง ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง และปิดท้ายด้วย การทำนาโยน ณ เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ /สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum