สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดกิจกรรม CSR เปิดบ้านต้อนรับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต

23 พ.ค. 66 14

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับเด็กและเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย  โดยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตื่นตา ตื่นใจ ทะลุจอกับภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สู่การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น พร้อมด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ผ่านฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง เกิดเป็นไอเดียการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังต่อยอดพื้นที่แปลงเกษตรในสถานสงเคราะห์เพื่อสร้างคลังอาหารให้กับเด็กในอนาคต สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ขวัญใจเด็กๆ ยกให้เป็นกิจกรรมทำนาดำ นาโยนกล้า ตะลุยโคลนลงแปลงนา สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เด็กๆและเจ้าหน้าที่อย่างล้นหลาม และในวันเดียวกันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มให้เด็กๆได้เติบโตเป็นเยาวชน และพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคตต่อไป