สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

23 พ.ค. 66 16

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้นางสาวสมพิศ  วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคสมทบทุนให้มูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 60 ปี   โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว

สำหรับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และหมอดินอาสาดีเด่น กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 การขับเคลื่อนค่านิยม TEAM For Soils ทีมดี ดินดี นิทรรศการเปิดบ้านพด. และ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการต่างๆภายในงาน อาทิ บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. น้ำหมักชีวภาพ จุดบริการตรวจวิเคราะห์ดินออนไลน์ ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะจากเม็ดดิน พร้อม ชม ช็อป ชิม กับผัก ผลไม้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่ายจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเกษตรกรและหมอดินอาสา ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ