สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดเสวนาหัวข้อ ศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ

7 ส.ค. 65 24

    สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายและขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในหัว ศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น  ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

    โดยงานเสวนาดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำหลักปรัชญาของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดการพื้นที่การทำการเกษตรพื้นที่ศูนย์เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงตลอดทั้งวัน โดยมี ประชาชน เกษตรกร เครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้