สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เดินหน้าเปิด 2 ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายฯ ที่มุกดาหาร

18 ส.ค. 65 13

        วันที่ 18 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้นายอร่าม  แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายศศิพงษา  จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยพี่น้องเครือข่าย ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

        การจัดโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึง 2 แห่งด้วยกัน โดยมีนายมาโนช โพธิ์เมือง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 (สาขาบัญชีฟาร์ม) และนายปาริชาติ ปัททุม เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดมุกดาหาร สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2564 เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์อบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง