สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

27 ก.ค. 65 23

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย นางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ฝ่ายพัฒนา)  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เข้าร่วมพิธีฯ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฯ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี

นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 12 และ 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สาขา บิ๊กซี นวนคร จ.ปทุมธานี