เกษตรพอเพียงนอกห้องเรียน กับนักเรียนโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์

14 ก.ย. 65 1

        เรียนรู้การทำเกษตรนอกตำรากับน้องๆ จากโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพฯ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "พอดี พอเพียง" โดยกิจกรรมที่น้องๆ ได้เรียนรู้ประกอบด้วย เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นพร้อมลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ชมแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่การทำเกษตรที่มีอยู่จำกัดจากนิทรรศการ 1 ไร่ พอเพียง และนิทรรศการเกาตรพอเพียงเมือง จากนั้นเรียนรู้กระบวนการสื่อสารร่วมกับเพื่อนๆ จากกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "สื่อสารสร้างสรรค์" ต่อด้วยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา สนุกกับบรรยากาศท้องทุ่งและเทศกาลงานวัดที่ "ห้องมหัศจรรย์ท้องทุ่ง" และชุมชนตลาดเก่าชาวเกษตร พร้อมกับชมภาพยนตร์แอนิเมชััน 3 มิติ "เรื่อง แผ่นดินของเรา"

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212