เกษตรพอเพียงเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ

15 ก.ย. 65 4

        สร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันกับผองเพื่อน ในแบบวิถีเกษตรพอเพียงกับน้องๆ กับภาพบรรยกาศคณะจากโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพฯ  และโรงเรียนโสมาภาพัฒนา กรุงเทพฯ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โดยน้องๆ ทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้องๆ จากโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมในหลักสูตร "พอดีพอเพียง" ซึ่งได้เรียนรู้การทำเกษตรจากการชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น และชมภาพยนตร์ 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ส่วนน้องๆ จากโรงเรียนโสมาภาพัฒนา กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตร "นวัตกรรมของพ่อ" โดยหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งเป็นหลัก คือ ลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ชมฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง และฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง จากนั้นสนุกกับกิจกรรมรากฐานแห่งความมั่นคง และชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา"

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event หรือสอบถามรายละเอียด☎️ 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212