เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำนาโยนกล้า กับเยาวชนจากสมาคมสร้างสรรค์

7 พ.ค. 65 15

        วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับเยาวชนจากสมาคมสร้างสรรค์ (องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์) จ.สุราษฎร์ธานี เข้ามาเรียนรู้พื้นฐานการทำนาอินทรีย์ จัดเต็มทั้งกรรมวิธีดำนา และโยนต้นกล้า ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "เกษตรสร้างสรรค์" โดยกิจกรรมในหลักสูตรนี้ น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้พื้นฐานการปลูกข้าวอย่างเต็มอิ่มทุกขั้นตอนด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้าที่แปลกนาอินทรีย์ของที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี นอกจากนี้พี่วิทยากรใจดีก็ยังสอนเด็กๆ ให้รู้จักการเก็บรักษาข้าวสาร และวิธีการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กอีกด้วย พร้อมกับพาไปชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง ที่สะท้อนให้เด็กๆ ได้เห็นการทำเกษตรพอเพียงบนพื้นที่เพียง 1 ไร่ ที่ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อจากนั้นเพื่อให้เด็กๆ  ได้เข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อทุกชีวิต พี่วิทยากรจึงพาเด็กๆ เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องทรัพย์ดินสินน้ำ ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราอีกด้วย

        สำหรับหน่วยงานไหนสนใจ อยากเข้ามาเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 529 2212-13 , 087 359 7171